April 2022

Florent Marchand

Ambitieus en Integer

Florent Marchand, directeur van het agentschap Theop België, wil de manier waarop mensen leven en bouwen challengen. Hij werpt een frisse blik op het beroep van gedelegeerd bouwheerschap in België en geeft zichzelf de middelen om zijn doelstellingen te bereiken.

Kunt u uw huidige functie beschrijven en mij vertellen wat die inhoudt ?

Mijn huidige functie is vestigingsmanager bij Theop België.

Mijn dagelijkse werk bestaat uit het toezicht houden op projecten om hun succesvolle voltooiing en de tevredenheid van onze klanten te garanderen. Uiteraard ook nieuwe business te sourcen, het team aansturen en te zorgen voor de link met ons moederbedrijf. Om het Belgische agentschap te ontwikkelen en klanten te vinden die geworteld zijn in de lokale markt, vertrouw ik op een bekwaam operationeel team in Brussel en op ondersteunende diensten in de hoofdzetel van de groep. Ik put ik uit mijn vorige ervaring bij Theop Paris om het beste van twee werelden samen te brengen!

Wat zijn uw levens- en werkwaarden ?

Eerlijkheid, nauwkeurigheid en reactievermogen.

In ons beroep worden wij geconfronteerd met problemen waarvoor wij snel oplossingen moeten vinden, alternatieven moeten voorstellen en antwoord bieden, zodat projecten kunnen worden voortgezet. Dat is wat ik leuk vind aan het werk en wat me ’s morgens motiveert om uit bed te komen.

Heb je risico’s moeten nemen of offers moeten brengen om zover te komen ?

Natuurlijk. Risico’s nemen is een deel van mijn dagelijks leven. Je brengt geen emblematische projecten met een hoge toegevoegde waarde tot stand zonder disruptief te zijn. De kunst is om overtuigd te zijn doch het risico dat je neemt in te schatten en de realisatie ervan met indien nodig meer gespecialiseerde mensen als jezelf.

Wat vind je het leukst aan je baan ?

De manier waarop we bouwen verandert, de manier waarop we technieken gebruiken verandert. Ik vind het enorm boeiend om van daaruit de ambities van projecten tot het uiterste drijven : gebouwen te realiseren die duurzaam zijn en mee met onze tijd.

Ik probeer altijd te zorgen dat topics zoals duurzaamheid, lagere bedrijfskosten, converteerbaarheid en minder milieueffecten deel uit maken van de projecten.

De vastgoedsector moet integer zijn op het gebied van energie-efficiëntie

Op mijn niveau probeer ik klanten bewust te maken van het effect van hun vastgoedprojecten op de klimaatverandering, zelfs als het voor de hand ligt. Door onze rol kunnen wij aan projecten meewerken en zo onze bijdrage leveren aan de vermindering van verontreinigende emissies in deze sector.

Hoe ziet u uw baan en de sector evolueren ?

Zoals alle sectoren zal vastgoed steeds complexer worden en zullen er steeds nieuwe spelers op de markt komen.

Er is een toenemende tendens om industriële processen toe te passen op de bouwsector, een sector die in vele opzichten nog steeds een ambachtelijke en zeer mensgerichte sector is. Ik denk dat de technologie de komende jaren zal blijven groeien, vooral om het beheer en de prestaties van het gebouw tijdens zijn levenscyclus te verbeteren. Het zal ons met name in staat stellen het verbruik beter te beheersen en het onderhoud beter te voorspellen, zodat we nog efficiëntere en zuinigere gebouwen zullen hebben.

Wat voor manager bent u ?

Ik ben voor mezelf zeer streng, dus ik waardeer het dat de mensen om me heen ook veeleisend zijn voor zichzelf. Dat gezegd zijnde, ik geef mijn teams vrijheid in hun dagdagelijks werk, ik vertrouw ze. Ik denk dat het dé manier is dat elkeen zich overtreft elk met zijn talenten. Anderzijds ben ik altijd beschikbaar om hun vragen te beantwoorden of, meer algemeen, om hen door te verwijzen naar de juiste personen die de antwoorden hebben. Want dat is ook waar het bij managen om gaat, toegeven dat je niet alles over alles weet en daar de verantwoordelijkheid voor nemen.

Wat waren de sleutelmomenten in uw carrière ?

Het eerste belangrijke moment was de kans die ik kreeg van Eiffage om deel te nemen aan hun programma voor afgestudeerden. Het was een periode van 5 jaar waarin ik 2 verschillende jobs deed in 2 verschillende regio’s binnen de groep. De bevoorrechte relatie met het topmanagement is een opwindende tijd geweest en heeft deuren voor mij geopend. Ik heb veel opleidingen gekregen op technisch, wetgevend en leidinggevend vlak.

Het tweede sleutelmoment was mijn aankomst bij Theop. De wereld van het gedelegeerd bouwheerschap verandert nog steeds en de rol die wij in vastgoedprojecten moeten spelen, wordt steeds belangrijker. Recente gebeurtenissen (Covid, de oorlog in Oekraïne, het IPCC-rapport) bevestigen alleen maar dat vastgoed niet alleen een sleutelsector is voor vele toekomstige vraagstukken, maar ook een sector is die zich zal moeten blijven specialiseren om aan de steeds complexere eisen te kunnen voldoen.

Waar bent u het meest trots op in uw carrière ?

Ik ben trots op de verschillende fases van mijn carrière die ik heb kunnen doorlopen. Dit is niet alleen dankzij mijn eigen verdiensten en het feit dat ik vooropgestelde doelen heb bereikt. De creatie van een positieve dynamiek heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf heb overtroffen, maar dit geldt ook voor de teams met wie ik heb samengewerkt.

Heeft u in uw carrière ontmoetingen gehad die een stempel op u hebben gedrukt ?

Natuurlijk heb ik dat. Ik zou beginnen met mijn eerste managers, die mij hebben geholpen te begrijpen hoe bouwprojecten er echt aan toe gaan en in de diepte deze sector te bevatten.  Ik ben ook in de makelaardij beland en heb veel bijgeleerd over wat een bouwproject en vastgoed allemaal omvat.

Dan denk ik natuurlijk aan de oprichters en vennoten van Theop, Julien Palengat en Sébastien Alphand. Hun parcours, succes en visie op het bedrijf, en hoe deze te laten groeien, heeft vanaf onze eerste ontmoeting een sterke indruk achtergelaten.

Tenslotte denk ik aan bepaalde klanten (ze zullen wel weten over wie ik het heb  ) met wie ik mooie vastgoedprojecten heb gerealiseerd en die – na enkele moeilijke momenten, maar ook goede – echte vrienden zijn geworden.

Je bent meer dan een jaar geleden in België aangekomen. Merk je verschillen in de manier waarop dingen werken of in de manier waarop je met dossiers omgaat ?

Er zijn gewoontes die anders zijn, maar zij zijn niet bepalend. Anderzijds ben ik zeer positief verrast door de innoverende instrumenten die op de projecten worden ingezet en de innovatiedrang die hier in België bestaat. Hierdoor kunnen wij ons met enthousiasme op de 21e eeuw werpen.

Hebt u moeilijkheden ondervonden toen u met uw activiteit in België begon ?

Nee, er waren geen bijzondere moeilijkheden. Er zijn veel overeenkomsten, zowel op het gebied van regelgeving als op operationeel gebied, tussen Frankrijk en België. Werken aan complexe vastgoedprojecten met een lange doorlooptijd betekent echter noodzakelijkerwijs dat het lang duurt voordat je de eerste vruchten van je werk plukt. Je moet geduld hebben, jezelf bewijzen en overtuigen.

De Covid-context heeft de laatste jaren niet bijgedragen tot een optimale ontwikkeling, maar het is nu tijd om een versnelling hoger te schakelen.

Zolang je de wil hebt om dingen goed te doen en voldoende aandacht hebt voor de markt waarin je je bevindt, kan alles alleen maar goed gaan

Doe je vandaag wat je dacht dat je zou doen toen je van school ging ?

Niet echt. Ik ben bouwkundig ingenieur van opleiding. Ik begon mijn carrière bij Eiffage en ik dacht dat ik in de meer traditionele bouwsector zou gaan. Ik had niet gedacht dat ik in vastgoed zou terecht komen, ook al was ik altijd al in deze sector ondergedompeld geweest door de activiteiten van mijn vader.

Toen ik van bouwtoezicht overstapte naar projectbeheer, kreeg ik te maken met klanten die niet altijd in staat waren hun behoeften goed te definiëren. Ik realiseerde me toen dat er een gebrek aan verbinding was tussen de bouwer, die meer geïnteresseerd is in het rationaliseren van het te bouwen object, en de opdrachtgevers, die een zeer afgewerkt kwaliteits object willen om de winstgevendheid te maximaliseren. Vandaag bevind ik mij op dit raakvlak van projectdefinitie en de follow-up van ambitieuze specificaties. Ik maak er een punt van een actor te zijn die uitlegt wat er op het spel staat voor de mensen die tegenover elkaar staan, om hen te helpen beslissingen te nemen en hen in staat te stellen de operaties door te laten gaan.

Ik doe graag consultancy met toegevoegde waarde en bij Theop is dit onze kernactiviteit

Helpt uw technische achtergrond u in uw huidige rol bij Theop ?

Natuurlijk wel. Ik denk dat het als een ruggengraat is. Het geeft me een kader en een methodologie om de complexe problemen te begrijpen die ik elke dag in mijn werk tegenkom. Het stelt me in staat ze te analyseren, oplossingen te vinden en compromissen voor te stellen. Zonder deze opleiding zou ik het moeilijker vinden mij te organiseren en in te spelen op de behoeften van de cliënten. Hetzelfde geldt voor het dagelijks beheer van de vestiging. Ik moet structuur aanbrengen in de financiële follow-up, de facturering, de omzetdoelstellingen, de werklast van de verschillende medewerkers, enz.

Wat is een tegenslag of teleurstelling die u heeft gekend op werkvlak ?

Een ontevreden klant die me zegt dat ik niet weet hoe ik hem moet helpen. Dit is het ergste wat me kan overkomen.

Als een klant mij begint te vertellen dat hij zich zorgen maakt over de follow-up van zijn project, stop ik onmiddellijk en doe ik een 360°-procedure: ik zet alles even on hold, ik analyseer, ik probeer het waarom en het hoe te begrijpen, ik ondervraag de mensen rond het project om hun standpunt te kennen en een mening te vormen, en dan neem ik corrigerende maatregelen.

De projecten waaraan wij werken zijn stuk voor stuk complex, door hun omvang, hun opzet en hun ambitieuze doelstellingen, anders zouden onze klanten geen beroep op ons doen. Het is dus geen lange rustige kabbelende beek, maar je moet elke dag de handen uit de mouwen kunnen steken, de problemen onder ogen zien en oplossingen vinden. Dat is hoe we samen verder gaan.

Wat vind je het minst leuk aan de baan ?

Ik vind alles leuk aan de job, maar het is waar dat ik iets heb gemerkt sinds ik in Brussel ben aangekomen, en dat is de moeilijkheid die sommige investeerders hebben om hun vastgoedprojecten van de grond te krijgen. Dit is wegens de complexiteit van de werking van de administratie en het gebrek, soms, aan eenvoudige en gemeenschappelijke spelregels. Dit leidt tot situaties waarin investeerders gemotiveerd zijn om in België te investeren. Ze willen hun bestaande vastgoedactiva ontwikkelen en efficiënter maken, maar ze worden afgeremd door de complexiteit van het systeem en de daarmee gepaard gaande vertragingen die onverenigbaar worden met de investeringsschema’s van de fondsen. Ondanks het vastgoed potentieel wagen sommige investeerders de sprong dus niet, en dat is jammer, want de maatschappij zou er alles bij te winnen hebben. De gebouwen die we elke dag tegenkomen zouden er des te beter door worden.

Wat zijn de essentiële kwaliteiten om een goede Project Manager te zijn ?

Naar mijn mening is een goede PM iemand die steeds op zoek is naar vernieuwing en steeds nieuwe zaken wil begrijpen, maar daarnaast ook voldoende analytisch is om hem of haar in staat te stellen rationele keuzes te maken over een bepaalde oplossing, technische of financiële keuze, enz.

Als u één advies mocht geven aan jonge mensen die in dit beroep beginnen, wat zou dat dan zijn ?

Ik zou hun willen aanraden om aan het begin van hun carrière de tijd te nemen om voldoende technische kennis te verwerven door te werken in beroepen die zo dicht mogelijk bij de realiteit van het veld staan, zodat zij later een toegevoegde waarde kunnen bieden op gebieden die verder van de bouwplaatsen af liggen. De feedback van iemand die zelf de problemen op de werf heeft ondervonden, helpt vaak te rationaliseren en pragmatisme in discussies te brengen in vergaderingen met advocaten en financierders.

Tot slot, wat is uw grootste professionele en persoonlijke uitdaging op dit moment ?

Mijn grootste professionele uitdaging op dit moment is om het agentschap te ontwikkelen en deel te nemen aan enkele geweldige vastgoedprojecten hier in België.

En als ik te midden van dit alles ook nog een evenwichtig gezinsleven heb, dan kan ik alleen maar de gelukkigste van alle mannen zijn.

Interview door Archibald
Met dank aan Florent Marchan & Theop Belgium

Door het indienen van dit formulier ga ik ermee akkoord dat Archibald contact met mij opneemt en ik accepteer het privacybeleid van Archibald.