Maart 2022

David Roulin

Legitimiteit & Collectieve Intelligentie

David Roulin, architect en CEO van ArtBuild Architects, deelt zijn filosofie over het vak en uit zijn voortdurende behoefte om zichzelf opnieuw uit te vinden.

Hallo, David. Wat is jouw positie bij ArtBuild Architects ?

Ik ben algemeen directeur en CEO van ArtBuild Architects, dat gevestigd is in Brussel, Parijs en Luxemburg. Ik maak deel uit een kwartet partners die het bedrijf leiden en ik ben dus betrokken bij alle dagelijkse beslissingen, van projectbeheer tot human resources, financiën, juridisch…

Hoe is ArtBuild Architects opgebouwd ?

Het organigram van het bureau is zeer eenvoudig: vandaag zijn er zes vennoten, die mede-eigenaars zijn, dan hebben we een basis van een twintigtal projectleiders die dagelijks de dossiers beheren en ons vertegenwoordigen, en een team van een zestigtal mensen aan onze zijde. Voor het overige is alles zeer horizontaal wat het projectbeheer betreft: de projectdirecteuren en alle teamleden zijn bij alles betrokken, ook de partners.

Wat voor soort manager ben je ?

Ik denk niet dat ik een atypische manager ben. Ik ben pragmatisch, ik hou het hoofd koel en ik vertrouw het team. Mettertijd heb ik geleerd te delegeren, maar ook te arbitreren, anders komt er niets van terecht. Ik neem echter geen enkele beslissing die ik niet met mijn partners deel, en in ruil daarvoor vertrouwen zij mij.

Ik ben op mijn hoede voor al te omslachtige procedures en

ik ben een voorstander van de deugden van collectieve intelligentie.

Ik probeer een minimaal kader te scheppen waarin talent naar voren kan komen, waarin creativiteit, interactie, initiatief en verantwoordelijkheid tot uiting kunnen komen.

Hoe vertaalt deze collectieve waarden zich in het dagelijks leven ?

In de eerste plaats ben ik ervan overtuigd dat bij het architectuurproces een zeer groot aantal mensen betrokken is en dat het eindresultaat de vrucht is van deze gecombineerde intelligentie. Ten tweede was de dag dat ik ontdekte dat we met meerdere konden zijn om de vele verantwoordelijkheden van een architect op ons te nemen, een openbaring.

In het dagelijks leven betekent dit dat, welk probleem zich ook voordoet, als je het snel met elkaar deelt, je samen zo heel snel oplossingen vindt, veel sneller dan wanneer je alleen in je hoekje blijft zitten.

Betekent dit dat je vier verschillende profielen als partners hebt ?

Verschillend, ja, gelukkig, maar ook zeer complementair. Wij delen een grote intellectuele eenheid en waarden. Wij zijn even oud, hebben dezelfde achtergrond en bevinden ons in dezelfde fase van ons individueel leven.

Toen ik in 2008 partner werd, bevonden we ons in een groep van 15 partners. Na een lange reis waarin we de organisatie hebben moeten vereenvoudigen (omdat het nemen van beslissingen met 15 partners onhandelbaar was geworden), zijn we teruggekeerd in een kleinere groep, waardoor we weer daadkracht, flexibiliteit en een grotere generositeit in onze werkwijze hebben kunnen terugvinden. Dit is zowel naar buiten als naar binnen toe merkbaar, waar wij een gevoel van plezier en hernieuwde jeugdigheid ervaren in vergelijking met een bedrijf dat in de loop van de tijd enigszins sclerotisch was geworden.

De onderneming is, net als een levend organisme, voortdurend in beweging,

rekening houdend met de cellen waaruit zij is opgebouwd en met haar omgeving.

Was partner worden een doel voor je ?

Helemaal niet. Al tijdens mijn studie was architect worden niet mijn doel [lacht]. Ik wou ontwerpen, grafisch ontwerpen, schrijven, enz. Architectuur had de aantrekkingskracht van het openen van al deze wegen tegelijk.

Toen ik gevraagd werd om vennoot te worden, was dat niet het gevolg van een carrièreplan. Voor mij is de beste manier om een leider te worden, dat je op een dag op een natuurlijke manier de leiding krijgt, om in te spelen op een contextuele behoefte. Het zou voor mij ondraaglijk zijn een bedrijf te runnen zonder door mijn partners of werknemers als legitiem te worden erkend.

Welk advies zou je geven om binnen een bedrijf te evolueren en mee te groeien ?

Ik heb vaak gehoord “De Graal is om een projectmanager te zijn”, dan “De Graal is om een partner te zijn”… Er is altijd iets waarnaar je kan streven.

Je moet niet geobsedeerd zijn door het idee dat je een partner bent. Wij zijn hier in de eerste plaats om architectuur te maken en ervoor te zorgen dat onze projecten een impact hebben op onze omgeving en op de maatschappij. Het is belangrijker om jezelf te ontwikkelen door middel van zinvolle projecten dan om als enig doel te hebben aan het hoofd van een bedrijf te staan.

Naar mijn mening is er een zekere vanzelfsprekendheid. Op een bepaald moment zal iemand op een vanzelfsprekende manier worden herkend als directeur of partner, omdat hij door zijn manier van zijn en zijn initiatieven op natuurlijke wijze zal worden herkend als de legitieme persoon voor de functie. Dit is het karakter van het vanzelfsprekende. Dit klinkt misschien een beetje naïef, maar ik meen het echt.

Heb je nog tijd om zelf projecten te ontwerpen en op te volgen ?

Ja, het is essentieel voor mij, anders zou ik ongelukkig zijn. Ik moet tekenen, potloden, schrijven, projecten ontwikkelen, ze volgen, de teams begeleiden, met hen de lusten en de lasten delen…

Wij houden ons bezig met fundamentele vraagstukken in verband met de samenleving, het grondgebied en het milieu. Wij werken aan grootschalige projecten en dat is een groot voorrecht. Onze filosofie is om op maat te werken en onszelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Wij streven niet naar rentabiliteit omwille van de rentabiliteit, hoewel wij er wel voor zorgen dat het bedrijf duurzaam is, wat ook geruststellend is voor onze klanten, gezien de omvang van de projecten die wij uitvoeren.

Zijn er mensen die je in je ontplooiing hebben geholpen, om te komen waar je nu bent ?

Ja, in de eerste plaats mijn vader die kunstenaar, beeldhouwer en architectuur-liefhebber is. Hij gaf me de beste omstandigheden om aan architectuur te doen en mezelf te ontwikkelen.

Dan zijn er zeker mijn twee mentoren, Pierre Lallemand, een van de vier stichtende partners van ArtBuild, en Patrice Neirinck, medeoprichter van A2RC. Beiden hebben mij het plezier van de architectuur in al haar sociale en culturele dimensie doen ontdekken en hebben mij het verlangen gegeven om op deze wijze verder te gaan.

Dan is er mijn vrouw, die alles al heeft gezien in de 30 jaar dat we samen zijn. Zij geeft mij altijd zeer goede raad en zij is ook psychologe, wat een goede aanvulling is op architectuur. In het bijzonder heeft ze me opengesteld voor systemisch denken. Ik heb in mijn werk als architect veel op dit begrip vertrouwd, omdat alle onderdelen van een project een systeem op zich zijn, waarvoor het beste evenwicht moet worden gevonden.

De parallel tussen psychologie en architectuur is inspirerend.

Er zijn ook bepaalde persoonlijkheden die ik dagelijks ontmoet en die mij inspireren, zoals kunstenaars of zelfs welwillende klanten aan wie ik zeer goede herinneringen heb.

Tenslotte zijn er mijn partners. Ik zou veel minder gelukkig zijn als ze niet elke dag aan mijn zijde waren!

Heb je in je loopbaan mislukkingen gekend en welke lessen heb je daaruit getrokken ?

De eerste mislukking die me te binnen schiet was mijn eerste rechtszaak… een probleem met waterdichting in een openbare ruimte. Dit was kort na mijn studie toen ik nog alleen werkte. Ik was nog geen 30 jaar oud en ik dacht dat ik dit nooit te boven zou komen. Jarenlang ging ik niet terug naar die plek, ik was getraumatiseerd. Toen leerde ik de dingen in een ander perspectief te zien…

Ik denk ook aan de financiële crisis van 2008. We moesten 17 mensen in één keer laten gaan. Het is gewelddadig en het zet ook dingen in perspectief.

In het algemeen ben ik niet bang om te falen, want ik ben positief ingesteld en vind altijd wel een manier… zolang ik niet alleen ben 🙂

Waar ben je het meest trots op in uw carrière ?

De herstructurering van het bedrijf. Het was niet makkelijk. Je moest jezelf veel vragen stellen, vechten en uithoudingsvermogen hebben.

Wat de architectuurprojecten betreft, denk ik aan Docks Bruxsel en Covent Garden, die elk tien jaar van mijn leven in beslag hebben genomen… Wanneer je het einde van een zeer lang project bereikt, geeft dat een bijzondere voldoening (glimlach).

Wat vind je het minst leuk aan je job ?

De manier waarop sommige mensen in de vastgoedwereld architecten op een zeer onwaardige manier bekijken. In Frankrijk wordt het beroep van architect veel meer gerespecteerd dan in België. Het is niet ongebruikelijk dat mensen ons vragen of wij de eer willen hebben om met hen te werken… Dat is veel fijner om te horen dan een telefoontje dat ons vertelt dat er niet veel geld is, dat het dringend is en dat wat aangeboden wordt, te nemen of te laten is.

Respectloosheid is wat ik het vervelendst vind. Wij hebben elk onze eigen rol, ieder heeft een legitimiteit met betrekking tot het werk dat wij doen, en wij moeten elkaar respecteren.

Waar denk je dat dit gebrek aan respect voor het architectenvak vandaan komt ?

Dat is een goede vraag.

In Frankrijk heeft men respect voor de architect en tegelijkertijd heeft men het beroep in tweeën gesplitst, tussen degenen die ontwerpen en degenen die uitvoeren. Toen we in Frankrijk aankwamen met onze Belgische manier van werken, werden we des te meer gerespecteerd omdat we het hele proces beheersten, van de eerste potloodstreep tot de levering. En toch wekt dit in België geen respect op. Het is erg paradoxaal.

Misschien is te veel de nadruk gelegd op de sector van de vastgoedontwikkeling, waarin de kwantitatieve parameter de voornaamste vector van waardecreatie is. Terwijl de motivatie van de architect ligt in het begrijpen van een gebruik en een context. Het verschil is fundamenteel.

Wij hebben veel kantoorbouwprojecten gedaan waarin “niet-gebruiksruimten” waren gepland, vrije ruimten waar mensen met elkaar in contact kunnen komen. In termen van winstgevendheid, voor de ontwikkelaar, is dit niet hoorbaar. En toch, in termen van gebruik, is het zinvol. De extra architecturale ziel is moeilijk te kwantificeren in een Excel-tabel.

Neem bijvoorbeeld de binnentuin van Covent Garden: de ontwikkelaar zei: “Ik heb deze tuin niet nodig, we maken er een corridor van die de twee gebouwen met elkaar verbindt, dat kost minder”. Maar de tuin is een van de troeven van het project in termen van welzijn! Hetzelfde geldt voor Docks Bruxsel. We hebben grote discussies gehad met de ontwikkelaar om deze grote ruimtes te behouden, deze opening naar buiten. In de commerciële logica, had het geen zin. Maar uiteindelijk waren Covent Garden en Docks Bruxsel de twee grootste vastgoedwaarderingen aller tijden in Brussel. Ik kan het niet helpen, maar ik denk dat architectuur er iets mee te maken had, toch?

Welke overtuigingskracht gebruik je om uw klanten ervan te overtuigen jouw ideeën te volgen ?

Innovatie. Bij ArtBuild zien we het als een plicht.

Om een positieve invloed te hebben op het welzijn of het milieu, moet je innoveren. Maar dat kost tijd, onderzoek, ontwikkeling en overtuiging. Het project Docks Bruxsel heeft bijvoorbeeld 10 jaar geduurd: 3 jaar bouw en 7 jaar pelgrimstochten om politici te ontmoeten, uit te leggen, te herzien, aan te passen, opnieuw uit te leggen, opnieuw te overtuigen, het verhaal vanaf het begin opnieuw te vertellen…

Innovatie moet ook na de oplevering van het gebouw, bij de gebruikers, worden begeleid. Als wij de mensen niet uitleggen waarom en hoe wij tot deze oplossing zijn gekomen, verliezen zij de zin van het project uit het oog.

Innovatie is opwindend, ook al zou het gemakkelijker zijn om rechthoekige gebouwen te maken zonder verder vragen te stellen! Het is dus een echte verbintenis.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de sector die je in het 30 jarige ervaring hebt waargenomen ?

Technologische evolutie, zonder twijfel.

Vandaag tekenen we niet meer met de hand. Alles wordt in 3D getekend, alle parameters zijn geïntegreerd in tools die zelfs controle ter plaatse mogelijk maken, en dat is prachtig. Dit optimaliseert het productieproces en minimaliseert de kans op fouten. Dit maakt het echter niet tot de beste architectuur en het verandert niets aan het feit dat architecten moeten nadenken, creatief moeten zijn en intelligentie en gevoeligheid in de projecten moeten leggen.

Deze technologische evolutie zal de traditionele bouwsector volledig veranderen en oplossingen bieden voor problemen in verband met ecologie en mens (de zwaarte van het werk van de arbeiders bijvoorbeeld, of de aantrekkelijkheid van de sector voor jongeren). Deze evolutie is bijvoorbeeld al begonnen in de houtbouw, waar robotisering prefabricage en off-site bouw mogelijk maakt… Hier zien we dat technologie niet onverenigbaar is met ecologie.

Zie je een groot verschil tussen medewerkers van uw generatie en die van de nieuwe ?

Niet echt. Gedrag verandert, maar de aspiratie om zichzelf te vervullen is onveranderlijk.

Als de generaties verschillen, komt dat omdat de jongere generaties geboren zijn met een iPad in de hand en zich dus anders gedragen. Maar menselijk gezien is het altijd hetzelfde verhaal: je wordt geboren, je verlaat de familiale cocon en dan bouw je je leven op.

De nieuwe generatie is natuurlijk niet geneigd haar weekends op te offeren aan haar werk, ook al is het beroep van architect een zeer veeleisend beroep, je moet er tijd aan besteden, veel tijd.

Maar er zullen altijd gepassioneerde mensen zijn om architectuur de energie te geven die het verdient.

Wat hebben de medewerkers die je aanneemt gemeen ?

Het feit dat ze naar ons willen komen! Ik denk dat ze aangetrokken worden door iets unieks in onze aanpak. Er zijn kantoren waar alle projecten hetzelfde zijn omdat ze monofunctioneel zijn. Wij zijn anders, wij mixen creativiteit en technisch meesterschap, zoals de oorspronkelijke naam aangeeft, Art & Build. Dit evenwicht houdt in dat mensen naar ons komen voor complexe projecten en om nieuwe oplossingen te vinden. Er wordt ons niet gevraagd om te kopiëren en te plakken.

Ook onze maatschappelijke betrokkenheid en ons laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling, gewijd aan inspirerende levende wezens, trekken veel jonge mensen aan.

Tot slot, wat is uw grootste professionele en persoonlijke uitdaging op dit moment ?

Op persoonlijk vlak is mijn prioriteit een geslaagde overgang te maken tussen mijn leven met kinderen en mijn leven zonder kinderen. Ze verlaten langzaam het nest. Maar ik ben niet bezorgd, ik ben gewoon opgewonden.

Wat het bedrijf betreft, is het een kwestie van datgene wat we hebben opgezet, vrucht te laten dragen. Ik hoop onderwerpen te kunnen behandelen die nieuw voor ons zijn – musea en grote openbare voorzieningen. Ik denk dat het een grote voldoening zou zijn als wij in het laatste deel van mijn carrière bij dit soort projecten betrokken zouden kunnen zijn.

Interview door Archibald
Met dank aan David Roulin & ArtBuild Architects
Foto’s van Pablo Treselj & Matthieu Germain voor ArtBuild Architects

Door het indienen van dit formulier ga ik ermee akkoord dat Archibald contact met mij opneemt en ik accepteer het privacybeleid van Archibald.