Januari 2022

Maxime Xantippe

Flair & Behendigheid

Het gebeurt niet vaak dat Alphastone zichzelf naar voren schuift. Ontdek de oprichter, Maxime Xantippe, en de manier waarop hij het vastgoed van morgen benadert.

Maxime, kun je je huidige functie beschrijven ?

Ik ben de CEO van Alphastone, een vastgoedontwikkelings- en private-equitybedrijf dat zich richt op bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector. In het bijzonder hebben wij aandelenbeleggingen in externe ondernemingen, die zelf actief zijn in onroerend goed. Mijn voornaamste rol is een actief aandeelhouder te zijn, transacties opzetten, te helpen bij de groei van de bedrijven waarin wij geïnvesteerd hebben of te helpen bij de ontwikkeling van de vastgoedprojecten die wij aangekocht hebben.

Hoe is het Alphastone idee tot stand gekomen ?

Ik ben zes jaar geleden met Alphastone begonnen. Ik was al 20 jaar actief in de vastgoedsector en had mijn netwerk, vaardigheden en kennis opgebouwd. Maar ik wilde een nieuwe zaak beginnen en het een nieuwe betekenis geven. De wereld evolueert sneller dan ooit en de vastgoedsector moet deze trends bijhouden. Wij geven mee vorm aan een nieuw manier van leven, werken en consumeren in stedelijke centra. Met deze benadering willen wij een maatschappelijke meerwaarde bieden door dicht bij de mensen of bedrijven te staan die ons vastgoed zullen gebruiken. Het is een hybride investeerder/uitbater-model waarbij veel belang wordt gehecht aan technologie, service en het delen van ruimten.

Oorspronkelijk wou ik een beleggingsfilosofie ontwikkelen.

Deze wordt aangepast aan de kansen die zich voordoen en de nieuwe trends die ontstaan. Onze filosofie blijft dezelfde, de soort van activa of onze beleggingscriteria kunnen wel verschillen.

Wat is je initiële opleiding ?

Ik heb een masterdiploma behaald aan de ICHEC, maar dat is slechts een deel van mijn academische achtergrond. Toen ik bij ING begon, kreeg ik de kans om hun High Potential Program te volgen. Dankzij dit programma kon ik van afdeling naar afdeling reizen en alle activiteiten van de bank leren kennen. Deze opleiding die ik in de financiële sector heb genoten, is naar mijn mening evenwaardig aan mijn academische achtergrond.  Daar leerde ik hoe ik complexe projecten moest opzetten.  Ik ben dus mijn carrière in de bank begonnen, ook al had ik na mijn studies meteen in vastgoed kunnen gaan werken.

Geen spijt ?

Helemaal geen spijt van ! Om twee redenen. De eerste is dat de opleiding echt uitstekend was. Ten tweede, de vastgoedwereld zat toen in een overgangsfase. Een vriend van mij die in de sector werkt, zei tegen mij : “Kijk, transacties worden steeds complexer, en de oudere generatie past zich niet aan aan de nieuwe vaardigheden die nodig zijn. Ik denk dat er veel potentieel voor je is…” Ik was al drie jaar bij de bank en ik voelde dat hier een enorme kans lag.

Wat trok je aan in de wereld van de vastgoed ?

Ik ben een pragmaticus en geïnteresseerd in financiële producten en regelingen. Vastgoed brengt het allemaal samen: u neemt deel aan de concrete ontwikkeling van de stad EN u doet aan financiële regelingen. De dimensies die wij aan onroerende goederen geven – maatschappelijk, menselijk, de betekenis die wij aan de operaties geven – dat alles is van cruciaal belang, maar het belangrijkste is de financiële winst die kan worden gemaakt.

Vastgoed is een financieel product, net als aandelen en obligaties.

Dus je bent bij Jones Lang LaSalle gaan werken. Wat was je hoofdactiviteit ?

Capital Markets, met andere woorden, het adviseren van instellingen bij belangrijke aan- en verkooptransacties op de Belgische en Luxemburgse vastgoedmarkt. Voor de goede orde: twee weken nadat ik bij het European Business Team in Londen bij Jones Lang had vervoegd, won mijn team de verkoop van de vastgoedportefeuille van de Belgische Koninklijke Bank ! Ik was erg jong in de business, maar ik sprak Frans en Nederlands, en ik was de enige plaatselijke inwoner… Twee weken nadat ik mijn post in Londen had opgenomen, bevond ik mij in Brussel als expat… Het was een belangrijke transactie, een springplank en een erg leuke ervaring.  Zo begon ik mijn carrière in investeringsadvies.

Van daaruit ging je naar CBRE…

Ja, CBRE was echt de uitdager buiten de top 5, we waren met zo’n 15 man : de mentaliteit was totaal anders. Ik heb de hele evolutie van CB meegemaakt, de uitbreiding van het investeringsteam, de internationalisering van de adviesbureaus, de ontwikkeling van alle diensten, en uiteindelijk onze rol als marktleider.

Het was al een ondernemende ervaring, nietwaar ?

Ja, ook al nam ik niet het initiatief, ik begeleidde de ontwikkeling van de investeringsafdeling. Ik herinner mij enkele jaren waarin mijn team in zijn eentje voor meer dan tweeënhalf miljard euro aan vastgoed realiseerde. We waren allemaal jonge kerels tussen de 25 en 30… We hadden de juiste mindset. Dat waren heel, heel goede jaren en ik heb er uitstekende herinneringen aan. De mensen die met mij werkten kregen ook de smaak van die groei en die ondernemingsgeest te pakken. De markt had gelijk en het creëerde een buzz. Ik heb de indruk dat we echt een generatie van ondernemers hebben gecreëerd. Verscheidene van hen maken thans deel uit van de grote spelers in de sector.

En op wanneer zei je tegen jezelf: “OK, nu is het goed voor mij, ik ga het doen” ?

Goede vraag. [stilte]. Er waren twee elementen.  Ten eerste, de wens om te ondernemen. Dit was al vervuld bij CBRE, door mijn verantwoordelijkheid voor de afdeling Capital Market en een bredere rol in het Management Committee. Het andere element was de wens om meer betekenis te geven aan mijn activiteit. Ik had te maken met referentietransacties van enorme bedragen, maar met weinig emotie, weinig menselijke aanraking… Laten we duidelijk zijn, ik heb buitengewone herinneringen aan deze periode, ik heb zelfs een tweede periode gedaan bij Cushman & Wakefield, maar ik heb er geen spijt van dat ik veranderd ben om andere operaties uit te voeren en mijn visie te ontwikkelen. Misschien is het ook een kwestie van leeftijd. Toen ik Alphastone oprichtte, als jonge veertiger, kon ik rekenen op mijn netwerk, mijn ervaring en mijn reputatie. Het is belangrijk om deze achtergrond te hebben voordat je een activiteit start. De timing zat goed.

Zou je zeggen dat bepaalde ontmoetingen uw carrière en uw beslissingen hebben beïnvloed ?

Ja, natuurlijk. Ik denk aan de mensen met wie ik heb samengewerkt, die veel ambitie hadden, ondernemingsgeest en de wil om te creëren.  Maar ik denk ook aan mijn ontmoetingen met projectontwikkelaars. Een van mijn specialiteiten was de verkoop in toekomstige staat van afwerking (verkoop van de beste vastgoedprojecten nog voor ze gebouwd zijn, een termijncontract dus). Om dit soort transacties tot stand te brengen, was ik de schakel tussen de ontwikkelingsmarkt en de investeringsmarkt, institutionele beleggers, pensioenfondsen en banken.

Maar de ontmoeting met de promotors was een soort openbaring.

Het zijn mensen voor wie ik veel bewondering heb.

Meer recent zijn de oprichters van Silversquare, de CEO van Mundo-Lab Frederic Ancion en onze uitwisselingen tussen de bestuursleden van Cohabs, onder leiding van Gilles Samyn, een bron van inspiratie geweest.

Waarom waren ze zo inspirerend ?

Het zijn kleurrijke karakters, echte persoonlijkheden. Ondernemers in hart en nieren.  Ze maakten indruk op mij, inspireerden mij, we wisselden veel uit.  Door met hun in contact te zijn leerde ik te onderscheiden waarvoor ik hen bewonderde, en ook wat ik wilde vermijden.  Hun voorbeeld is zowel een model als een waarborg voor mij.

Bent je Alphastone alleen begonnen ?

Ja, absoluut. Een van de elementen van mijn bedrijfsmodel is de structuur zo licht mogelijk te houden en dan voor elke operatie partners, vennoten te hebben. Mijn partners hebben vaardigheden en middelen die ik niet heb en ik draag dan mijn steentje bij.  Dat was vanaf het begin uitgedacht, ik wilde wendbaar blijven. Kortom, Alphastone is een kleine structuur in termen van werknemers, maar een vrij grote structuur in termen van het aantal vastgoedprojecten en betrokken partners.

Ik ben zeer geïnvesteerd in de projecten. Elke keer als er een overname is, ben ik erbij betrokken. Als ik een vraag heb, vertrouw ik op de veertig of vijftig mensen achter me, maar zij maken geen deel uit van Alphastone.  Dit is een grote troef, want elk project geeft me de kans om met verschillende partners samen te werken.

Wat is de bijdrage die je aanbrengt ?

Ik denk dat mijn toegevoegde waarde hetzelfde is gebleven, het is mijn vermogen om projecten om te zetten in acquisitie. In de eerste plaats het identificeren hiervan, in de tweede plaats een visie hebben en het creëren van een concept rond dit project, het vinden van de juiste partners (exploitanten, financiers, banken, huurders, aannemers).  Je moet de juiste mix samenstellen, en vervolgens de juiste juridische en fiscale structuur creëren, zodat het project zin krijgt. Dat is mijn eerste bijdrage. Mijn tweede is mijn ervaring. Maar mijn inbreng is vooral in het begin van het project. Ik doe geen zuivere vastgoedontwikkeling, anderen doen dat werk veel beter dan ik.  Zij hebben een veel grotere structuur en dat is hun enige focus. Mijn werk is anders, hoewel ik ook aan ontwikkeling doe als deel van mijn activiteiten.  Ik zou mezelf meer omschrijven als een “hybride belegger met toegevoegde waarde”.

Dus Alphastone is een gereedschapskist ?

Precies ! Afhankelijk van het project, speelt Alphastone met de cursors om de ideale opstelling te bepalen. Vervolgens bepalen we het soort vereniging en de partners. Ik gebruik mijn ervaring en mijn netwerk om de structuur en de investeringscapaciteit van Alphastone optimaal te benutten. Voor elk project vinden we de beleggingsfilosofie die ik in het begin heb omschreven.

Kan je mij een concreet voorbeeld geven ?

Bij alle projecten staan wij dicht bij de eindgebruiker van ons onroerend goed.

Zo heb ik het project voor sociale huisvesting gestructureerd door te onderhandelen met banken, aannemers en architecten alvorens het te verwerven met een AIS (sociaal makelaarskantoor). De AIS heeft een verbintenis op zeer lange termijn met ons aangegaan. Op die manier hebben wij een echt partnership, lokaal beheer en diensten tot stand gebracht, een ideaal vastgoed product voor particuliere investeringen ontwikkeld en sociale waarde toegevoegd door 140 sociale woningen op de markt te brengen via een 100% particulier initiatief. Soms vinden mensen het moeilijk om de draagwijdte van onze activiteiten te begrijpen, maar ze zullen altijd onze beleggingsfilosofie terugvinden.

Je zegt “onze activiteiten”, wie is de “wij” ?

Ik zeg “wij” zodat ik niet arrogant klink… [lacht].  Het is vaak… “ik”.

Je weet dat veel mensen Alphastone beschrijven als een one-man show. Kunt je dit bevestigen ?

Ik denk dat je moet kijken naar de toegevoegde waarde van alle vennoten en partners in de verschillende projecten van Alphastone.

Alphastone bestaat alleen door de projecten die er deel van uitmaken.

En de projecten die deel uitmaken van Alphastone bestaan dankzij mij, maar vooral dankzij de partners die er deel van uitmaken.
Daarnaast moet ik mijn financiële partners, de familie Appelstein, bedanken, die hebben geloofd in de ontwikkeling van deze visie op onroerend goed. Deze partners zijn ook geweldige ondernemers, geweldige mensen en delen mijn passie voor vastgoed.

Stoort het je om als enige speler binnen Alphastone geïdentificeerd te worden ?

Ik denk dat een van mijn grote kwaliteiten mijn vermogen is om te associëren, om overeenkomsten te vinden, om samen te werken met anderen die geen deel uitmaken van mijn structuur.

Ik zou nooit zo arrogant zijn om te zeggen dat het succes van Cohabs te danken is aan de one-man-show van Maxime Xantippe. Nee. Een van de onderdelen van Alphastone is Cohabs, maar Cohabs is een succes dankzij de oprichters en partners die er deel van uitmaken. En wat voor Cohabs geldt, geldt ook voor al mijn andere projecten.

Wat is volgens u de essentiële vaardigheid om goed te presteren in vastgoed ?

Niet veel mensen zouden het durven zeggen, maar ik zou zeggen opportunisme. Er zit een heel positieve kant aan opportunisme. Ik ben geen “hitmaker” zoals sommige pure ontwikkelaars kunnen zijn, voor wie opportunisme essentieel is. Ik heb een andere aanpak. Opportunisme gaat ook over het herkennen van trends en het doen van deals die in die trend passen, terwijl je je er zo vroeg mogelijk bij aansluit.

Toen wij bijvoorbeeld investeerden in de coworking-operator Silversquare, was het concept nog niet ingeburgerd; kantoren delen met verschillende bedrijven in dezelfde ruimte was nog lang geen ingeburgerde manier van werken.  Wij zijn er niet mee begonnen, maar het was een zeer recente trend die we al vroeg opmerkten. Vandaag vertegenwoordigt het een aanzienlijk deel van de vastgoedsector en is het een institutioneel product geworden. Dit is ook opportunisme.

Kunnen we het dan eerder over flair hebben ?

Het is waar. Misschien is dat het juiste woord ! Dank je ! Ik kan er nog niet over praten, maar ik denk dat ik de volgende trend heb geïdentificeerd. Het is iets dat, nogmaals, we aan de markt zullen moeten uitleggen, en het is meer flair dan opportunisme, daarin heb je gelijk.

We horen niet veel over jou en Alphastone.  Is dat een wens ?

Ja, absoluut. Zoals je kan zien, is mijn website niet erg succesvol, het is zelfs heel slecht, net als de aanwezigheid van Alphastone op sociale netwerken. Alphastone is slechts het resultaat van zijn componenten. En het zijn de onderdelen van Alphastone die belangrijk zijn. Ik communiceer heel weinig, ik zit niet of nauwelijks op sociale netwerken, en ik heb geen tijd om mijn website te onderhouden. Het is de activiteit van mijn partner die telt. Ik ben een soort dirigent, de virtuoos is de ster en hij moet in de schijnwerpers staan.

Hoe zie je de vastgoedsector zich de komende jaren ontwikkelen ?

Ik vind dat hij ongelooflijk veel potentieel heeft, dat is erg opwindend. Het evolueert. Mijn speelterrein is de nieuwe trends, dus zodra er iets nieuws is, beschouw ik dat als een van de dingen waarin ik geïnteresseerd moet zijn. Dus de evolutie zal spannend en opwindend blijven. Pas op, er zijn ook risico’s aan verbonden. Je mag fouten maken. En het is niet altijd de als je de eerste bent, je er ook in slaagt.

Wat zijn de vooruitzichten ?

In dit klimaat van lage rente en inflatie zijn er weinig alternatieven. De geldhoeveelheid die de afgelopen jaren is gecreëerd, zal de waarde van onroerende goederen en de veilige haven ervan versterken. Bovendien maakt het vastgoed een grote evolutie door vanuit ecologisch, technologisch en menselijk oogpunt.

Het is nog nooit zo’n opwindende tijd geweest om in de vastgoedsector actief te zijn als nu.

Omdat de sector aan het veranderen is, terwijl hij vele jaren een vrij statische sector is geweest. Er is ook al het denkwerk over het combineren van onroerende goederen en service, dematerialisatie, wat volgens mij revolutionair is (“Space as a service”). En als ik de technologische vooruitgang zie die we al ontwikkeld hebben in het vastgoed, is dat enorm.

Wat is je volgende grote uitdaging ?

Ik ben een beetje als een surfer, mijn doel is om de volgende golf niet te missen, en vooral, om niet in een bepaalde rol verstrikt te raken. In vastgoed hoef je maar één keer in de rol terecht te komen om het voorbij te laten zijn, zelfs als je drie goede golven eerder hebt gevangen, zoals bij Cohabs, dat geweldig gaat. Ik denk dat ik op een geweldige nieuwe golf zit die me veel energie geeft !

Welk advies zou u geven aan een jongere die in vastgoed wil beginnen ?

Dat ze hun stempel drukken op een grote speler. Laat ze leren, hun netwerk creëren, hun vaardigheden opbouwen met de besten, en er dan voor gaan. Zodra ze zichzelf hebben gelanceerd, is het belangrijk dat ze zichzelf omringen door de besten en met mensen die elkaar aanvullen. De mogelijkheid hebben om te delen, dit is een universele garantie voor succes.

Denk je dat de dagen van de vastgoed cowboy helemaal voorbij zijn ?

Cowboys hebben altijd bestaan, maar ze spelen in hun eigen achtertuin. Als je een andere weg inslaat, een weg van leren, van ervaring opdoen, dan speel je in een competitie die groter is dan zij en altijd groter is geweest en waar de cowboys nooit in kunnen spelen.

Hier volgt een lijst van uw vroegere collega’s en leden van uw vroegere team (CBRE) die elk een persoonlijk en succesvol ondernemers-avontuur hebben nagestreefd :

Interview door Archibald
Met dank aan Maxime Xantippe & Alphastone Investments

Door het indienen van dit formulier ga ik ermee akkoord dat Archibald contact met mij opneemt en ik accepteer het privacybeleid van Archibald.